Je bent jong en je zit met film in je hoofd…

Dit is een uitdagende studierichting waarbij je een stevige algemene vorming combineert met het verwerven van een nieuwe ‘taal’.

Elke dag zien we verleidelijke reclame- en muziekclips, tv-programma’s en films met mediagenieke sterren of met gewone mensen, mededelingen van gladde politici, journaals vol rampen en conflicten, hilarische internetfilmpjes… We worden overspoeld met beelden maar blijven vaak beeldanalfabeet.
Deze studierichting doet hier iets aan. Je leert beeldmateriaal te interpreteren, beeldcomponenten te ontrafelen en boodschappen te decoderen. Je leert zelf een beeld vast te leggen en betekenis te geven. Je filmt beelden, experimenteert met filmtechnieken, combineert shots (filmwoorden) tot scènes (filmzinnen) in een persoonlijke artistieke beeldtaal en confronteert je eigen werk met dat van de meesters uit het vak.

De audiovisuele taal beheersen is een troef bij alle verdere algemene of artistieke studies, op professioneel vlak, maar ook in onze complexe maatschappij.

Advertenties

De foto

Een toevallige gebeurtenis kan een keerpunt zijn in iemands leven…
Fictie van Lani Van den Abeele.

2017

Clip

Ian Cottyn maakt een korte reclameclip.

2017

Advertenties

Mathias

Ian Cottyn maakt een gevoelige documentaire over een medeleerling.

2017

Advertenties

Verloren

Arnout De Smets eindwerk neemt ‘Elephant’ van Gus van Sant als vertrekpunt voor zijn eindwerk.

2017

Advertenties

Gekleurd

Lani Van den Abeele maakt vanuit haar eigen ervaring met synesthesie een eindwerkfilm. ‘The Diary of a Teenage Girl’ van Marielle Heller dient als inspiratie.

2017

Advertenties

Opstanding

De satirische kortfilm van Robin Van Kerckhove is zijn eindwerk geïnspireerd op Roy Andersson.

2017

Advertenties

Candid

Jasper Heyman maakt een neo noir geïnspireerd op ‘Memento’ van Christopher Nolan als eindwerk.

2017

Advertenties